Jesteś tutaj

Indywidualne Plany Działania w ramach Projektu "Droga do sukcesu"

  W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej (ul. Kościuszki 15A) przeprowadzane          są Indywidualne Plany Działania (IPD) w ramach projektu „Droga do sukcesu”.

 

Uczestnicy Projektu wezmą udział w spotkaniu z Psychologiem oraz Doradcą Zawodowym, których zadaniem jest nie tylko objęcie uczestników/czek projektu Indywidualnymi Planami Działania, ale także wsparcie ich realizacji w ramach indywidualnej opieki. IPD sporządzają osoby przygotowane do rozwiązywania problemów klienta poprzez identyfikacje tych problemów i trudności, diagnozowanie potrzeb społecznych, a także ocenę doradczą i wspieranie w zakresie podejmowania przez niego konkretnych, realistycznych działań.

Indywidualne Plany Działania oparte są o wspólną pracę psychologa, doradcy zawodowego i klienta, udokumentowaną w formie pisemnej. W dokumencie tym zawarte są cele, jakie osiągnąć pragnie uczestnik projektu pn. „Droga do sukcesu”, a także alternatywy i działania oraz terminy ich realizacji. IPD dodatkowo zawiera m. in. takie elementy jak analiza potrzeb uczestnika projektu pn. „Droga do sukcesu” oraz jego indywidualną ocenę społeczną
i zawodową.

Pracownik socjalny MOPSiWR poinformował wszystkich Uczestników Projektu o terminie indywidualnych spotkań z Psychologiem i Doradcą Zawodowym. Udział w spotkaniach jest obowiązkowy.

Spotkania ze specjalistami odbywają się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Zarządzenie nr 89/2020 Dyrektora MOPSiWR w sprawie wprowadzenia Procedury zachowania bezpieczeństwa w związku z trwającą pandemią COVID-19 podczas trwania indywidualnego poradnictwa w projekcie "Droga do sukcesu"

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz jego realizacji można uzyskać w Biurze Projektu w MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej, pok. nr 18, I piętro

Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek - Piątek: 07:30-15:30

oraz pod numerem telefonu (14) 657-83-83

 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej