Jesteś tutaj

Konsultacje społeczne o dostosowaniu form informacji i działań w MOPSiWR dla osób z niepełnosprawnością

Logo informacyjnie niepełnosprawośćW dniu 16.10.2017r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się konsultacje społeczne dotyczące dostosowania form informacji i działań do potrzeb osób z niepełnosprawnością w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej. Spotkanie poprowadziła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, Pani Katarzyna Hałun, a w spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Pan Krzysztof Kaczmarski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Pan Jacek Sarat, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Pani Marta Chrabąszcz, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Pani Irena Kawa, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej Pani Beata Partyńska, przedstawiciele jednostek działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych, asystenci rodziny i pracownicy MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej.

Celem konsultacji było poznanie opinii wszystkich zainteresowanych prawami oraz potrzebami osób z niepełnosprawnością, jak również zainteresowanych wdrażaniem w naszym lokalnym środowisku postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. W trakcie spotkania zostały przedstawione ogólne założenia Konwencji która określa, co państwo musi zrobić, aby mieć pewność, że osoby niepełnosprawne maja takie same prawa jak wszyscy inni obywatele. Poniżej przedstawiamy końcowe dane zebrane w związku z rozpowszechnieniem ankiety dotyczącej dostosowania form informacji i działań do potrzeb osób z niepełnosprawnością w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.

Łącznie przeprowadzono 24 ankiety: 19 w formie papierowej, 5 w formie elektronicznej. Ogółem w ankietach wzięło udział 24 osoby, w tym 16 kobiet, 8 mężczyzn, głównie w przedziale wiekowym od 16 do 65 roku życia. 8 osób podało, iż są osobami niepełnosprawnymi, 8 osób, iż są rodzicami osób niepełnosprawnych, 4 osoby iż są opiekunami osób niepełnosprawnych, natomiast 5 osób zaznaczyło kategorie „inne”. 13 osób podało, iż niepełnosprawność powstała w wyniku choroby, natomiast 7 osób, iż jest to niepełnosprawność od urodzenia, pozostałe osoby nie podały przyczyny powstania niepełnosprawności. Na podstawie analizy z przeprowadzonych ankiet w sprawie potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, niewidomych i słabowidzących w zakresie usuwania barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych, wynika że wśród ankietowanych 11 osób zauważa bariery architektoniczne występujące na terenie MOPSiWR takie jak: nierówne chodniki, natomiast 7 osób zgłosiło bariery w postaci: braku windy. Biorąc pod uwagę pozostałe kwestie uwzględnione w ankiecie, ankietowani pozytywnie ocenili, np. czytelne i dobrze umieszczone tabliczki, dostępność miejsc parkingowych na terenie parkingu MOPSiWR. W związku z powyższym, z analizy przeprowadzonych ankiet wynika, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej znajduje na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o budynek posiadający wysokie standardy dla osób niepełnosprawnych z lekkimi uwagami, m.in. widzi się potrzebę dostosowania np. chodnika, drogi dojazdowej do MOPSiWR, by była ona bardziej dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Widzi się również potrzebę lepszego oznakowania windy, by osoby niepełnosprawne w sposób jasny i czytelny wiedziały gdzie ona się znajduje, oraz jak należy ją obsłużyć.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej podjął już kroki w celu wdrażania niektórych rozwiązań, by bariery architektoniczne na które ankieterzy zwrócili uwagę, zostały usunięte.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej