Jesteś tutaj

Podsumowanie dystrybucji żywności w ramach PO PŻ

Obrazek - Bank ŻywnościW Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej w okresie od września 2017r. do czerwca 2018r. odbywało się wydawanie żywności dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020). Artykuły spożywcze były pozyskiwane przez Gminę Dąbrowa Tarnowska w ramach PO PŻ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017. Organizacją Partnerską o zasięgu Lokalnym [OPL] odpowiedzialną za zorganizowanie dystrybucji było Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej.

Bank Żywności w Krakowie zgodnie z ustalonym zapotrzebowaniem dostarczał transporty żywności dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska. Żywność pozyskiwana z Banku Żywności cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. W okresie od września 2017r. do czerwca 2018r. 97 ton żywności (około 14 000 paczek) została rozdysponowana wśród 870 rodzin, w których to zamieszkuje ponad 1900 osób.

Rozładunkiem, skompletowaniem oraz dystrybucją paczek żywnościowych zajmowali się nieodpłatnie członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej, którzy poświęcili swój prywatny czas na pomoc osobom i rodzinom.

Foto wydawanie żywności POPŻ

Europejski Program Pomocy Żywnościowej PEAD skierowany jest do organizacji i instytucji, które poprzez pomoc żywnościową swoim podopiecznym, przeciwdziałają problemowi niedożywienia na terenie swojej miejscowości, miasta, gminy. Zakwalifikowanie do otrzymywania żywności w ramach PO PŻ 2014-2020 jest dodatkową formą wsparcia dla beneficjentów pomocy społecznej, u których pomoc ta spowodowała poprawę ogólnej sytuacji życiowej.

Ponadto odbywały się działania towarzyszące dystrybucji żywności dla osób korzystających ze wsparcia, tj. warsztaty edukacji ekonomicznej, warsztaty dietetyczne, warsztaty niemarnowania żywności. Mają one na celu włączenie społeczne odbiorców końcowych pomocy żywnościowej oraz zmniejszanie wykluczenia społecznego, wzmacnianie samodzielności i kompetencji beneficjentów w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, integrację społeczną przez włączanie beneficjentów w funkcjonowanie społeczności lokalnych skupionych wokół żywności i żywienia, jak również podnoszenie wiedzy i umiejętności na temat znaczenia prawidłowego żywienia dla stanu zdrowia beneficjentów oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności, jako elementu zmniejszania ubóstwa i wykluczenia społecznego. Udział w warsztatach był bezpłatny.

Podziękowania dla Stowarzyszenia Pomocna dłoń

W miesiącach wakacyjnych, tj. lipiec, sierpień 2018r. żywność nie będzie wydawana. Wznowienie wydawania żywności planuje się od miesiąca września 2018r. po uprzednim podpisaniu umowy na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych pomiędzy Organizacją Partnerską o zasięgu Regionalnym tj. Bankiem Żywności w Krakowie a Organizacją Partnerską o zasięgu Lokalnym.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej