Jesteś tutaj

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 został przyjęty.

Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ). Program będzie realizowany przez najbliższe 7 lat – do 2029 r., a jego łączny budżet to aż 583 mln EUR.

FEPŻ stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach którego wsparcie w postaci paczek żywnościowych lub posiłków otrzymywało średnio ponad 1,3 mln odbiorców rocznie – osób i rodzin w trudnej sytuacji  życiowej, a ok. 150 tys. z nich uczestniczyło dodatkowo w różnych działaniach towarzyszących na rzecz włączenia społecznego.

FEPŻ to jeden z programów krajowych, które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zgodnie z Umową Partnerstwa na lata 2021-2027. Za wdrażanie Programu odpowiada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca.

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 1.823,60 zł,
  • w przypadku rodziny - 1.410,00 zł na jednego członka rodziny.

Za kwalifikowanie do udziału w Programie odpowiedzialny będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

Warunkiem skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2023 jest otrzymanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, które wydawane jest na podstawie oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Osoby zainteresowane otrzymaniem skierowania zobowiązane są do przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadany dochód netto wszystkich członków rodziny bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Po weryfikacji dochodu, pracownik socjalny przekaże informacje o posiadanym uprawnieniu do otrzymania pomocy żywnościowej zakwalifikowanym osobom, będące podstawą do otrzymania żywności.

Obowiązujący przydział roczny na osobę w Podprogramie 2023 artykułów spożywczych:

- groszek z marchewką,

- koncentrat pomidorowy,

- dżem truskawkowy,

- makaron jajeczny świderki,

- mąka pszenna,

- kasza jęczmienna,

- płatki owsiane,

- herbatniki maślane,

- kawa zbożowa rozpuszczalna,

- mleko UHT,

- ser podpuszczkowy dojrzewający,

- szynka wieprzowa mielona,

- szynka drobiowa,

- pasztet wieprzowy,

- szprot w oleju,

- cukier biały,

- olej rzepakowy,

- fasolka po bretońsku.

Zestaw 18 artykułów spożywczych na Podprogram 2023 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i osoby w rodzinie.

Nowe obowiązujące druki skierowań do uzyskania pomocy żywnościowej w ramach Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) Podprogram 2023 można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 657 83 83 oraz 571 336 500, 14 657 84 84 (faks) e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl lub pobrać:

Bank żywności UK

Bank żywności PL

https://www.fepz.gov.pl

Pomoc żywnościowa będzie udzielana w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r. Wydawanie żywności odbywać się będzie w budynku MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej, przy ul. Kościuszki 15A.

Informujemy również, iż w stosownym czasie zostaną podane do wiadomości publicznej szczegółowe informacje dotyczące terminów wydawania artykułów żywnościowych.

 

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej