Jesteś tutaj

PROJEKT SOCJALNY „NIE DLA CZADU- BĄDŹMY BEZPIECZNI”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej realizował projekt socjalny pt. „Nie dla czadu – bądźmy bezpieczni”. Projekt skierowany był do mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska. Głównym celem projektu było uświadomienie i przypomnienie mieszkańcom Gminy Dąbrowa Tarnowska o istnieniu niebezpieczeństwa związanego z tlenkiem węgla, zmniejszenia liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. 

W trakcie sezonu grzewczego zwiększa się zagrożenie nie tylko pożarowe, ale również ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, czyli tzw. czadem. Jest on o tyle niebezpieczny, że jest całkowicie bezsmakowy oraz bezwonny, przez co ciężko go rozpoznać i przewidzieć związane z nim niebezpieczeństwo. Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest przede wszystkim niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych
i dymowych.

W dniu 31.10.2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskie odbyła się prelekcja dla mieszkańców gminy Dąbrowy Tarnowskiej, na temat tego, skąd się bierze i dlaczego jest tak niebezpieczny czad, co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla, co zrobić aby uniknąć zaczadzenia i jakie są jego objawy. Temat prelekcji wzbudził zainteresowanie wśród mieszkańców, którzy licznie przybyli na spotkanie. Z radością gościliśmy również seniorów – uczestników Dziennego Domu Senior+ w Dąbrowie Tarnowskiej, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.
„Nie dla czadu – bądźmy bezpieczni” wykład pod takim tytułem wygłosił st. kpt. Maciej Soja – przedstawiciel Komendy Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Poruszył on między innymi wątek tlenku węgla, powszechnie znanego pod nazwą czadu, wskazał miejsca najczęstszego powstawania czadu w mieszkaniach oraz objawy zatrucia. Omówione zostały zasady postępowania i ewakuacji, udzielenia pierwszej pomocy i właściwego powiadomienia służb ratowniczych, w sytuacji jeśli dojdzie do podtrucia tlenkiem węgla. Zwrócono uwagę na to, jak ważne są częste wizyty kominiarza, przeglądy przewodów kominowych i instalacji wentylacyjnych oraz właściwa eksploatacja sprawnych urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. Jak podkreślił st. kpt. Maciej Soja przedstawiciel Komendy Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, straż pożarna już od wielu lat rekomenduje montowanie czujników węgla w gospodarstwach domowych, co przyczynia się do zwiększenia poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Drugim tematem spotkania było omówienie z Ekodoradcą Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Panem Szymonem Liborobiec, możliwości korzystania z alternatywnych źródeł energii oraz możliwości jej oszczędzania i przeciwdziałania powstawania smogu. Jak podkreślił Ekodoradca Pan Szymon Lichorobiec, zanieczyszczone powietrze to bardzo poważny problem naszych czasów. Na jego działanie narażeni są nie tylko mieszkańcy dużych miast, żyjący wśród wszechobecnych korków. Źródłem smogu są także domowe piece grzewcze starszych generacji, które na wsiach i w małych miasteczkach występują nadal bardzo często. W szczególności omówiono założenia programu „Czyste Powietrze”, którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Mieszkańcy gminy Dąbrowa Tarnowska mogą otrzymać dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” na:

  • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania programu,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych),
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • ocieplenie ścian, stropu, podłogi,
  • stolarkę okienną, stolarkę drzwiową i bramy garażowe,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • audyt energetyczny.

Podsumowując spotkanie zwrócono szczególna uwagę, że na ryzyko zatrucia czadem narażeni są szczególnie mieszkańcy domów i mieszkań, w których są zainstalowane urządzenia grzewcze starego typu - piece węglowe czy kotły gazowe z otwartą komorą spalania. Dlatego warto zadbać o swoje bezpieczeństwo oraz jakość powietrza dla przyszłych pokoleń, wykorzystując dostępne możliwości wymiany starych systemów grzewczych na ekologiczne źródła ciepła.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania w ramach realizowanego projektu „Nie dla czadu – bądźmy bezpieczni” a w szczególności zaproszonym prelegentom, którzy podzielili się z nami swoją profesjonalną wiedzą i doświadczeniem.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej