Jesteś tutaj

Rozprowadzanie ulotek na temat przemocy domowej w środowisku lokalnym

        W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024, w dniu 25 czerwca 2024r. pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawiciel Zespołu Interdyscyplinarnego w Dąbrowie Tarnowskiej, przeprowadzili akcję rozprowadzania w środowisku lokalnym ulotek o tematyce przemocy domowej i dostępnych formach pomocy społecznej.

       Jednym z zadań Zespołu Interdyscyplinarnego jest podejmowanie działań w środowisku lokalnym mających na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy poprzez upowszechnianie informacji o podmiotach udzielających pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
     Przedstawiciel Zespołu Interdyscyplinarnego i pracownicy socjalni MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej, będący jednocześnie członkami grup diagnostyczno-pomocowych udali się m. in. do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Diagmed” w Dąbrowie Tarnowskiej, Szpitalnej Przychodni Rodzinnej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz do Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, a także do Biblioteki Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie zostały rozprowadzone ulotki na temat przemocy domowej oraz na temat instytucji świadczących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
      Realizacja zadania miała na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w obszarze przyczyn i skutków przemocy. Dzięki przeprowadzonej akcji, środowisko lokalne zyskało możliwość pogłębienia wiedzy na temat tego, jak należy zachować się w przypadku zetknięcia się z przemocą, jakie prawa przysługują osobom doznającym przemocy domowej oraz gdzie można i należy zgłosić problem przemocy domowej.

 

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej