Jesteś tutaj

Spotkanie grupowe Uczestników Projektu pn. "Droga do sukcesu"

       W dniu 30 września 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej (ul. Kościuszki 15A) Uczestnicy II edycji Projektu pn. „Droga do sukcesu” wzięli udział w pierwszym spotkaniu grupowym organizowanym w ramach aktywnej integracji o charakterze społecznym.

 

        Spotkanie poprowadziła Psycholog - mgr Natalia Lech, która za priorytet uznała integrację uczestników oraz uzgodnienia dotyczące wzajemnej współpracy podczas trwania projektu. W dalszej części spotkania Psycholog skupiła się na zagadnieniu komunikacji społecznej. Uczestnicy poznali znaczenie pojęcia i rodzaje komunikacji. Ponadto omówiono szerzej znaczenia poszczególnych komunikatów, a także ich możliwe konsekwencje. W komunikacji tj. procesie wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami, grupami i organizacjami społecznymi istotny jest sposób przekazywania wiadomości. Nadawca komunikatów bowiem może poprzez szereg różnorodnych środków oddziaływać na swojego odbiorcę, stosując przy okazji dostępne mu środki takie jak na przykład perswazja. Psycholog wraz z Uczestnikami Projektu omówili siłę takiego zachowania, wpływ na kształtowanie postaw i zachowań w kontekście np. rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnym pracodawcą.

W trakcie zajęć Uczestnicy mogli też porozmawiać z członkami Zespołu Projektowego: Dyrektorem MOPSiWR – Katarzyną Hałun, Asystentem Koordynatora Projektu – Ewą Borek, Specjalistą ds. promocji i zamówień publicznych – Mateuszem Ryczkiem, a także z Księgową Projektu – Jolantą Gnutek.

Pani Dyrektor MOPSiWR – Katarzyna Hałun podczas spotkania wręczyła osobiście Uczestnikom Projektu materiały biurowe, które mają im służyć podczas zajęć grupowych i indywidualnych realizowanych w ramach projektu.

Spotkania grupowe z psychologiem skierowane są do wszystkich Uczestników Projektu i mają na celu poprawę ich funkcjonowania psychospołecznego oraz wzmocnienie ich aktywności społecznej. Zajęcia trwały cztery godziny i miały charakter grupowy.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz jego realizacji można uzyskać w Biurze Projektu:
 

MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej, pok. nr 18, I piętro

Poniedziałek: 8:30-16:30
Wtorek - Piątek: 07:30-15:30

oraz pod numerem telefonu (14) 657-83-83

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej