Jesteś tutaj

Spotkanie organizacyjne dla Uczestników II edycji projektu pn. "Droga do sukcesu"


         W dniu 23 września 2019 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie organizacyjne dla wszystkich Uczestników Projektu, zakwalifikowanych do II edycji Drogi do sukcesu”.

 

        Uczestnicy zebrania spotkali się z Zespołem Projektowym: Dyrektorem MOPSiWR – Katarzyną Hałun, Koordynatorem Projektu – Małgorzatą Papier, Specjalistą ds. promocji i zamówień publicznych – Mateuszem Ryczkiem, a także z pracownikiem socjalnym – Ewą Światłowską oraz przedstawicielem firmy Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń - Izabelą Chmurą.
        Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor MOPSiWR, która na początku przywitała wszystkich Uczestników, by w dalszej kolejności omówić zasady uczestniczenia w projekcie. Przedstawiła szerzej na czym polegają usługi aktywnej integracji, zarówno o charakterze społecznym, jak i zawodowym. Na koniec Pani Dyrektor skierowała do Uczestników Projektu słowa podziękowania za zgłoszenie się do projektu, które świadczą o chęci zmiany sytuacji życiowej. Powiedziała także o potrzebie zaangażowania się w całoroczny projekt, podkreślając konieczność wzajemnej współpracy.
        Następnie głos zabrała Koordynator Projektu, która omówiła poszczególne etapy realizacji projektu, a także przedstawiła Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. „Droga do sukcesu”. Przedstawiła możliwości, jakie niesie ze sobą udział w przedsięwzięciu.

      Podczas spotkania pracownik socjalny ustalił wspólnie z Uczestnikami Projektu harmonogram indywidualnych spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy będą odpowiedzialni, wraz z pracownikiem socjalnym, za sporządzenie Indywidualnych Planów Działania.

        Ponadto osoby zakwalifikowane do projektu podczas spotkania podpisali:

  1. oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

  2. oświadczenia dot. zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie.

       Tym sposobem stali się ostatecznie Uczestnikami Projektu.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz jego realizacji można uzyskać w Biurze Projektu, pok. nr 18, I piętro:

MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej
Poniedziałek: 8:30-16:30
Wtorek - Piątek: 07:30-15:30
oraz pod numerem telefonu 14 657 83 83

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej