Jesteś tutaj

Spotkanie organizacyjne dla Uczestników Projektu "Droga do Sukcesu" dotyczące aktywizacji zawodowej

Logo Droga do sukcesuW piątek 12 lutego 2021r. Uczestnicy Projektu „Droga do sukcesu”, którzy zakwalifikowali się do usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym spotkali się na spotkaniu organizacyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej z realizatorami projektu.

Zostały zorganizowane 2 spotkania po 5 uczestników, z zachowaniem środków ostrożności,w związku z ograniczeniami powstałymi podczas trwającej pandemii COVID-19. W spotkaniu organizacyjnym wzięli udział członkowie Zespołu Projektowego oraz doradca zawodowy Pani Wioletta Lech. Uczestników Projektu powitała Pani Katarzyna Hałun – Dyrektor MOPSiWR, która pełni nadzór nad realizacją całego projektu. Poinformowała osoby aktywizowane zawodowe o zasadach projektu, m. in. na czym polega usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym oraz jakie możliwości niesie ze sobą udział w projekcie. Jednocześnie zapewniła wszystkich Uczestników Projektu o wsparciu ze swojej strony.

Pierwszym etapem wsparcia w ramach projektu będzie Diagnoza potrzeb każdego Uczestnika. W ramach ścieżki Uczestnicy Projektu zostaną objęci indywidualnym wsparciem doradcy zawodowego, który zdiagnozuje bariery zawodowe. Diagnoza taka obejmuje skonstruowanie planu wychodzenia z bierności zawodowej, identyfikację przyczyn oddalenia się od rynku pracy, a także diagnozę potrzeb na podstawie przeprowadzonych rozmów i analizie dokumentów dotyczących kwalifikacji i umiejętności, teście preferencji i wiedzy o rynku pracy.

Na podstawie indywidualnych spotkań, doradca wraz z Uczestnikiem Projektu opracuje Indywidualny Plan Działania, który będzie na bieżąco aktualizowany wraz ze zmieniającą się sytuacją Uczestnika. Kolejnym etapem pracy UP z doradcą będzie udział Uczestników w cyklu warsztatów z doradcą zawodowym. Uczestnicy Projektu zostaną przygotowani do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, tj. nauczą się opracowywać CV, pisać listy motywacyjne oraz zostaną przygotowani do rozmów z pracodawcą. Każdy Uczestnik Projektu dostanie opracowany program szkoleń/kursu i/lub stażu zawodowego, które umożliwią im nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Podczas szkoleń oraz stażów będą wypłacane uczestnikom stypendia w kwocie zgodnej z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020.

Podczas spotkania organizacyjnego z doradcą zawodowym osoby biorące udział w projekcie mogli usłyszeć odpowiedź na nurtujące ich pytania związane z zaangażowaniem się w kursy oraz staże. Omówiono poszczególne etapy, przedstawiono wstępne możliwości odbycia szkoleń i kursów, a także zapewniono o objęciu pośrednictwem pracy. Jednocześnie z każdym Uczestnikiem Projektu doradca zawodowy przeprowadził oraz ustalił terminy indywidualnych spotkań.

                                                                          Logo ue małopolska efs

 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz jego realizacji można uzyskać w Biurze Projektu w MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej,  pok. nr 18, I piętro

Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek - Piątek: 07:30-15:30

oraz pod numerem telefonu (14) 657-83-83

 

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej