Jesteś tutaj

Terminy wydawania żywności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że zostały wyznaczone terminy dostawy żywności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023.

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) to jeden z programów krajowych, które realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zgodnie z Umową Partnerstwa na lata 2021-2027. Za wdrażanie Programu odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca.

Organizacją partnerską dostarczającą żywność dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska jest Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Terminy dostawy żywności:

I termin 24.06.2024 r.

II termin 03.07.2024 r.

Pracownicy socjalni będą się kontaktować z osobami zakwalifikowanymi do odbioru produktów żywnościowych, wyznaczając godzinę przybycia. Artykuły żywnościowe będą wydawane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Kościuszki 15A.

Ważne !!

Ponadto informujemy o konieczności zabrania ze sobą: m.in. dowodu osobistego, upoważnienia w przypadku braku możliwości osobistego zgłoszenia się po wydawaną żywność, torby, reklamówki, które ułatwią zabranie przyznanej pomocy żywnościowej.

 

Obowiązujący przydział roczny na osobę w Podprogramie 2023 artykułów spożywczych:

groszek z marchewką 4 szt. (1,6 kg)

koncentrat pomidorowy 6 szt. (0,96 kg)

dżem truskawkowy 4 szt. (1,2 kg)

makaron jajeczny świderki 5 szt. (2,5 kg)

mąka pszenna 4 szt. (4 kg)

kasza jęczmienna 3 szt. (1,5 kg)

płatki owsiane 2 szt. (1 kg)

herbatniki maślane 3 szt. (0,6 kg)

kawa zbożowa rozpuszczalna 2 szt. (0,4 kg)

mleko UHT 6 szt. (6 l)

ser podpuszczkowy dojrzewający 3 szt. (1,2 kg)

szynka wieprzowa mielona 4 szt. (1,2 kg)

szynka drobiowa 4 szt. (1,2 kg)

pasztet wieprzowy 3 szt. (0,48 kg)

szprot w oleju 4 szt. (0,68 kg)

cukier biały 4 szt. (4 kg)

olej rzepakowy 4 szt. (4 l)

fasolka po bretońsku 3 szt. (1,5 kg)

 

Zestaw 18 artykułów spożywczych na Podprogram 2023 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i osoby w rodzinie.

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 2056,40 zł,

  • w przypadku rodziny – 1590,00 zł na jednego członka rodziny.

Jednocześnie informujemy, że w ramach trwania Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023 tj. do października 2024 r., każdy uprawniony do skorzystania z powyższej pomocy może na bieżąco zgłaszać się do tut. ośrodka, celem złożenia skierowania, które wydawane jest na podstawie oświadczenia o uzyskiwanych dochodach zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r poz 8901 z późn.zm). Po weryfikacji dochodu, pracownik socjalny przekaże informacje o posiadanym uprawnieniu do otrzymania pomocy żywnościowej zakwalifikowanym osobom, będące podstawą do otrzymania żywności.

Za kwalifikowanie do udziału w Programie Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023 odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

Nowe obowiązujące druki skierowań do uzyskania pomocy żywnościowej w ramach Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) Podprogram 2023 można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 657 83 83 oraz 571 336 500, 14 657 84 84 (faks) e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl lub pobrać:

Wzór skierowania PL

Wzór skierowania UK

Więcej informacji:

Podprogram 2023 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Informujemy również, iż w stosownym czasie zostaną podane do wiadomości publicznej szczegółowe informacje dotyczące kolejnych terminów wydawania artykułów żywnościowych.

 

 

 

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej