Jesteś tutaj

Terminy wydawania żywności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że zostały wyznaczone terminy dostawy żywności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023.

     Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Gminie Dąbrowa Tarnowska realizowana jest przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.

Terminy dostawy żywności:

I termin 24.06.2024 r.

1. makaron jajeczny – 5 szt;
2. mleko UHT – 6 szt;
3. ser podpuszczkowy – 3 szt;
4. szynka wieprzowa – 4 szt;
5. szynka drobiowa – 4 szt;
6. pasztet wieprzowy – 3 szt;
7. szprot w oleju – 4 szt;
8. cukier biały – 2 szt;
9. olej rzepakowy- 2 szt;

II termin 03.07.2024 r.

1. makaron jajeczny – 5 szt;
2. mleko UHT – 6 szt;
3. ser podpuszczkowy – 3 szt;
4. szynka wieprzowa – 4 szt;
5. szynka drobiowa – 4 szt;
6. pasztet wieprzowy – 3 szt;
7. szprot w oleju – 4 szt;
8. cukier biały – 2 szt;
9. olej rzepakowy- 2 szt;

      Pracownicy socjalni będą się kontaktować z osobami zakwalifikowanymi do odbioru produktów żywnościowych, wyznaczając godzinę przybycia. Artykuły żywnościowe będą wydawane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Kościuszki 15A.

Ważne !!

Ponadto informujemy o konieczności zabrania ze sobą: m.in. dowodu osobistego, upoważnienia w przypadku braku możliwości osobistego zgłoszenia się po wydawaną żywność, torby, reklamówki, które ułatwią zabranie przyznanej pomocy żywnościowej.

Obowiązujący przydział roczny na osobę w Podprogramie 2023 artykułów spożywczych:

groszek z marchewką 4 szt. (1,6 kg)
dżem truskawkowy 4 szt. (1,2 kg)
makaron jajeczny świderki 5 szt. (2,5 kg)
mąka pszenna 4 szt. (4 kg)
kasza jęczmienna 3 szt. (1,5 kg)
płatki owsiane 2 szt. (1 kg)
herbatniki maślane 3 szt. (0,6 kg)
kawa zbożowa rozpuszczalna 2 szt. (0,4 kg)
mleko UHT 6 szt. (6 l)
ser podpuszczkowy dojrzewający 3 szt. (1,2 kg
szynka wieprzowa mielona 4 szt. (1,2 kg)
szynka drobiowa 4 szt. (1,2 kg)
pasztet wieprzowy 3 szt. (0,48 kg)
szprot w oleju 4 szt. (0,68 kg)
cukier biały 4 szt. (4 kg)
olej rzepakowy 4 szt. (4 l)
fasolka po bretońsku 3 szt. (1,5 kg)

    Zestaw 17 artykułów spożywczych na Podprogram 2023 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i osoby w rodzinie.

    Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 2056,40 zł,
    w przypadku rodziny – 1590,00 zł na jednego członka rodziny.

     Jednocześnie informujemy, że w ramach trwania Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023 tj. do października 2024 r., każdy uprawniony do skorzystania z powyższej pomocy może na bieżąco zgłaszać się do tut. ośrodka, celem złożenia skierowania, które wydawane jest na podstawie oświadczenia o uzyskiwanych dochodach zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r poz 8901 z późn.zm). Po weryfikacji dochodu, pracownik socjalny przekaże informacje o posiadanym uprawnieniu do otrzymania pomocy żywnościowej zakwalifikowanym osobom, będące podstawą do otrzymania żywności.
      Za kwalifikowanie do udziału w Programie Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023 odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

Nowe obowiązujące druki skierowań do uzyskania pomocy żywnościowej w ramach Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) Podprogram 2023 można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 657 83 83 oraz 571 336 500, 14 657 84 84 (faks) e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl lub pobrać:

 

Wzór skierowania Pl
/sites/default/files/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_5_%20PL.docx

Wzór skierowania UK
/sites/default/files/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_5_UK_1.docx

Więcej informacji: Podprogram 2023 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

    Celem szczegółowym programu jest przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej lub podstawowej pomocy materialnej osobom najbardziej potrzebującym, w tym dzieciom, oraz zapewnienie środków towarzyszących wspierających ich włączenie społeczne.
     Okres realizacji dostaw : czerwiec 2024 – listopad 2024.
     Informujemy również, iż w stosownym czasie zostaną podane do wiadomości publicznej szczegółowe informacje dotyczące kolejnych terminów wydawania artykułów żywnościowych.

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej