Jesteś tutaj

Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla Uczestników Projektu "Droga do Sukcesu"

W dniu 24 stycznia 2020r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej (ul. Kościuszki 15A) odbyły się pierwsze treningi kompetencji i umiejętności społecznych dla wszystkich Uczestników Projektu ''Droga do Sukcesu”. Trening poprowadziła Pani Psycholog – mgr Katarzyna Dynak, która wcześniej zapoznała wszyskich Uczestników z zasadami obowiązującymi na spotkaniach.

Podczas treningu Pani Psycholog poruszała temat emocji,czym są emocje i jak możemy je wykorzystywać; czym są potrzeby i po co są realizowane; kanały komunikacji oraz zalety stosowania komunikacji bezsłownej.

Trening kompetencji i umiejętności społecznych ma na celu podniesienie wiary w siebie i we własne możliwości, zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, zdobycie pewności siebie oraz nabycie umiejętności pracy w grupie. Deficyt umiejętności społecznych powoduje bowiem często trudności z codziennymi sytuacjami społecznymi i interpersonalnymi, które mogą skutkować z kolei złymi wyborami życiowymi.

Zajęcia z Panią Psycholog trwały 8 godzin dydaktycznych tj. po 45 min i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy Projektu podczas treningów mieli zapewnione materiały biurowe i pomoce dydaktyczne. Ponadto w trakcie treningów wszyscy Uczestnicy Projektu mieli zapewniony obiad.

Zdobyte podczas warsztatów umiejętności społeczne będą bardzo przydatne w codziennych sytuacjach społecznych i interpersonalnych. Spotkanie miało pozytywny oddźwięk. Warsztaty zrealizowane zostały w ramach aktywnej integracji o charakterze społecznym. Dodatkowo, dla dzieci Uczestników, na czas prowadzonych warsztatów została zapewniona konieczna opieka.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz jego realizacji można uzyskać w Biurze Projektu:
MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej,  pok. nr 18, I piętro

Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek - Piątek: 07:30-15:30
oraz pod numerem telefonu (14) 657-83-83

 

 

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej