Jesteś tutaj

Udział MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Zespołu Interdyscyplinarnego w Dąbrowie Tarnowskiej w Festynie Charytatywnym

     W dniu 9 czerwca 2024 roku w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się XIII festyn charytatywny zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Pomocna Dłoń”. Dzięki uprzejmości Organizatora, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Zespół Interdyscyplinarny w Dąbrowie Tarnowskiej, miały możliwość promowania i prezentowania swojej działalności.

 

    Uczestnicy festynu mogli pozyskać informacje m. in. na temat dostępnych form pomocy społecznej, możliwości uzyskania wsparcia specjalistycznego, świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz dodatku mieszkaniowego. Ponadto istniała możliwości uzyskania wiedzy na tematy związane z występowaniem przemocy domowej i przeciwdziałaniem ww. problemowi. Zainteresowane osoby mogły pozyskać wiedzę na temat uzyskania pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej i konsekwencji prawnych i społecznych wobec osób stosujących przemoc domową. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pracownicy MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej rozdawali ulotki o tematyce dotyczącej przemocy oraz balony z hasłem "Stop przemocy”.
      Udział w festynie był znakomitą okazją do prowadzenia działań profilaktyczno-edukacyjnych wśród społeczności lokalnej.

     Składamy gorące podziękowania Organizatorowi festynu za umożliwienie zaprezentowania stoiska MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Zespołu Interdyscyplinarnego w Dąbrowie Tarnowskiej.

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej