Jesteś tutaj

Warsztaty cyfrowe dla Uczestników Projektu "Droga do sukcesu"

          W dniach 21 października i 28 października 2019r. Uczestnicy Projektu „Droga do sukcesu” spotkali się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej (ul. Kościuszki 15A). Podzieleni na dwie grupy, liczące po 10 osób, odbyli w dwóch turach warsztaty kompetencji cyfrowych, które poprowadził specjalista ds. wykluczenia cyfrowego – Paweł Łach.

 

      Przedmiotowe zajęcia skierowane są do wszystkich Uczestników Projektu „Droga do sukcesu” bez względu na przewidywaną ścieżkę aktywizacji, w celu podniesienia umiejętności informatycznych i są realizowane w ramach integracji o charakterze społecznym. Każdy uczestnik miał zapewnioną nie tylko fachową wiedzę, ale także miał do dyspozycji zaplecze techniczne w postaci laptopa.
     Na początku warsztatów został przeprowadzony test na rozpoznanie wiedzy uczestników, który był kluczem do rozpoczęcia właściwych zajęć. Dzięki testowi, informatyk mógł uważnie ocenić znajomość obsługi komputera każdego uczestnika, a co za tym idzie dostosować program nauczania do poziomu prezentowanej wiedzy. Program warsztatów kompetencji cyfrowych obejmował podstawy obsługi komputera, systemu operacyjnego oraz obsługę programu biurowego MS Office, w tym ćwiczenia w zakresie redagowania tekstu w edytorze Word.
     Warsztaty tego typu są niezwykle ważne dla osób, które nie miały styczności z komputerem lub była ona do tej pory znikoma. Dzięki umiejętności posługiwania się urządzeniem zwiększone są szanse na odnalezienie się na nowoczesnym rynku pracy.
     Uczestnicy Projektu wykazali zainteresowanie i zaangażowanie w zajęcia. Mimo trwającego pięć godzin spotkania, doceniono możliwość zdobycia umiejętności cyfrowych. Po zajęciach niektórzy Uczestnicy Projektu zgłosili do pracownika socjalnego chęć uczestniczenia w indywidualnych spotkaniach ze specjalistą ds. wykluczenia cyfrowego. Widzą potrzebę podniesienia swoich umiejętności oraz przewidują, że sprawne posługiwanie się komputerem pomoże im na dalszej ścieżce aktywizacji zawodowej.

 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz jego realizacji można uzyskać w Biurze Projektu:

MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej, pok. nr 18, I piętro
Poniedziałek: 8:30-16:30

Wtorek - Piątek: 07:30-15:30
oraz pod numerem telefonu (14) 657-83-83

 

 

 

 

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej