Jesteś tutaj

Warsztaty edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lipinach pt. "Jak dochodzi do przemocy?"

Zdjęcie ze spotkania w SP LipinyW dniu 28.03.2022 r. w Szkole Podstawowej w Lipinach, odbyły się zajęcia edukacyjne oraz warsztatowe w ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 w Gminie Dąbrowa Tarnowska oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024, przeprowadzone przez Panią Monikę Chajm, specjalistę pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej. Spotkanie zrealizowane było dzięki uprzejmości Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipinach, Pani Agacie Leżoń.

W pierwszej części spotkania pracownik socjalny zaprezentował krótkie zagadnienia tematyczne dotyczące definicji przemocy, cyberprzemocy, form przemocy oraz możliwości uzyskania pomocy.

Następnie przeprowadzono zajęcia warsztatowe pt. Jak dochodzi do przemocy? Głównym celem prowadzonych warsztatów było podnoszenie świadomości uczniów o zjawisku przemocy, cyberprzemocy, wzrost świadomości sytuacji psychologicznej osoby doznającej przemocy oraz zwiększenie wrażliwości na sytuacje, w których potrzebna jest pomoc.

Podczas prac warsztatowych, uczniowie w 4-5 osobowych grupach czytali kolejno poszczególne części opowiadania i odpowiadali na pytania, zapisując je na kartkach. Po zaprezentowaniu przez grupy odpowiedzi, zapisywane były najważniejsze ustalenia. Po zakończeniu prac w grupach, uczniowie wypowiadali się na temat opisanej sytuacji i odczuć, które towarzyszyły głównej bohaterce opowiadania, doznającej przemocy. Wśród uczniów wywiązała się żywa dyskusja na temat proponowanych sposobów udzielenia pomocy głównej bohaterce oraz towarzyszących jej uczuć. Nastąpił wzrost świadomości uczniów, iż będąc świadkami przemocy, mogą oni na nią skutecznie reagować. Podczas drugiej części prowadzonych warsztatów, uczniowie mieli okazję wspólnie utworzyć szkolny kodeks umów i zasad, które mogłyby w ich szkole zapobiegać zjawisku przemocy. Uczniowie sami zaproponowali i sformułowali zasady, które powinny być przestrzegane, aby w szkole nie dochodziło do przemocy i każdy uczeń mógł czuć się bezpiecznie. Na zakończenie, dzieci miały za zadanie ustalić wspólnie z nauczycielami sposób zaprezentowania tych zasad i wprowadzenia ich w życie w swojej szkole.

Wyrażamy podziękowanie Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Lipinach mgr Pani Agacie Leżoń oraz nauczycielom za współpracę i wyrażenie zgody na przeprowadzenie zajęć.

Fotografie: 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej