Jesteś tutaj

Zakończenie I edycji projektu "Droga do sukcesu" 2018 – 2019r.

           W dniu 4 września 2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej miała miejsce uroczystość zakończenia I edycji projektu "Droga do sukcesu" 2018 – 2019r., realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

          W uroczystości zakończenia I edycji projektu wzięli udział Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska – P. Stanisław Ryczek, Dyrektor MOPSiWR – P. Katarzyna Hałun, pełniąca nadzór nad realizacją całego projektu, członkowie Zespołu Projektowego: Asystent Koordynatora Projektu – P. Ewa Borek, Specjalista ds. promocji i zamówień publicznych – P. Mateusz Ryczek, Księgowa projektu – P. Jolanta Gnutek, Specjalista ds. kadr – P. Anna Stefańczyk oraz Koordynator projektu – P. Małgorzata Papier. Wśród zaproszonych gości pojawili się prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju - P. Małgorzata Sadowniczyk, doradca zawodowy – P. Katarzyna Skiba, właściciel firmy Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń – P. Adrian Janas, pracownicy socjalni MOPSiWR oraz najważniejsi w tym dniu - Uczestnicy Projektu I edycji „Droga do sukcesu”.

 

      Uroczystość rozpoczęła przemówieniem Pani Dyrektor MOPSiWR, która na początku przywitała wszystkich gości oraz podziękowała za współpracę, zarówno Uczestnikom Projektu, jak i osobom zaangażowanym w jego realizację oraz omówiła założenia projektu i zrealizowane w I edycji cele. Następnie Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska skierował swoje słowa do zaproszonych gości. Razem z Panią Dyrektor MOPSiWR dokonali uroczystego wręczenia Uczestnikom Projektu zaświadczeń o ukończeniu kursów i warsztatów, potwierdzających zdobyte przez nich umiejętności. Po złożeniu gratulacji i podziękowań, w imieniu wszystkich Uczestników Projektu, P. Agnieszka Cetnar złożyła podziękowania dla Dyrektor za możliwość udziału w „Drodze do sukcesu” oraz innym osobom zaangażowanym w całoroczną pracę przy projekcie - za jej miłe słowa bardzo dziękujemy. Po przemówieniach, ciepłych słowach podziękowań i gratulacji, przyszedł czas na „słodki poczęstunek”. Przy tej okazji wspominano miniony rok.
      Na koniec czekała na Uczestników Projektu niespodzianka przygotowana przez wychowanków Placówki Wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży „Jutrzenka” - występ artystyczny dzieci, przygotowany pod okiem wychowawcy i pedagoga, za który składamy serdeczne podziękowania.

      Uczestnikom Projektu, biorącym udział w I edycji projektu „Droga do sukcesu” życzymy samych sukcesów i dalszego rozwoju oraz nieustannego dążenia do spełniania marzeń. Jak powiedział Thomas Edison:

 

Najpewniejszą drogą do sukcesu jest wciąż próbować, jeszcze ten jeden raz”

 

         Projekt pn. „Droga do sukcesu” jest kompleksowym programem na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem, bezrobociem lub wykluczeniem społecznym. W I edycji projektu 2018-2019 wzięło udział 20 osób z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska.

        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej – czyli instytucja, która podjęła się tego zadania – przeprowadziła w tej edycji szereg warsztatów, szkoleń, a także indywidualnych spotkań ze specjalistami. Uczestnicy I edycji projektu mogli liczyć na wsparcie psychologa, prawnika, specjalisty ds. wykluczenia oraz doradcy zawodowego. Dzięki nim osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zyskali nowe kompetencje, poszerzyli horyzonty, a także rozwinęli się zawodowo. Część z Uczestników Projektu ukończyła szkolenia i kursy (7 osób), część odbyła staże zawodowe (6 osób) i w końcu część rozpoczęła pracę zawodową (4 osoby). Obecnie trwa nabór do II edycji projektu pn. „Droga do sukcesu”.


Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej