Jesteś tutaj

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony mopsiwr.pl

Wstęp deklaracji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej mopsiwr.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej https://mopsiwr.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-09-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28

Dane teleadresowe jednostki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Kościuszki 15a

33-200 Dąbrowa Tarnowska

tel. 14 657 83 83 oraz 571 336 500, 14 657 84 84 (faks)

e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl

NIP 871-102-06-10

REGON 005707810


Informacja o działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społęcznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej (PDF 2.48 MB) - tekst łatwy do czytania (ETR - Easy-to-read)


Zgodność

Strona internetowa mopsiwr.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Opublikowane treści w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości:
 • Opublikowane materiały multimedialne takie jak zdjęcia mogą nie posiadać dodatkowych opisów;
 • Opublikowane dokumenty w postaci plików PDF zawierających zeskanowaną treść dokumentów nie umożliwiają przeszukiwania treści dokumentu;
 • Artykuły zamieszczone w formie wstawionego zdjęcia w treści dokumentu nie są przeszukiwalne;

Strona internetowa jest zgodna częściowo z standardami WCAG 2.0/2.1 na poziomie A/AA;

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona mopsiwr.pl.pl posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony

Wyniki przeprowadzenia oceny dostępności strony internetowej

Ocenę dostępności w zakresie dostosowania strony internetowej do standardów WCAG 2.0/2.1 na poziomie A/AA przeprowadzono za pomocą ogólnodostępnych walidatorów, które weryfikują wybrane elementy strony internetowej i badają ich zgodność z przyjętymi standardami.

Przeprowadzona walidacja bezpłatnym narzędziem zewnętrznym wraz z wynikami walidacji:

Category

Pages

Benchmark

Overall Quality

16% pages have critical issues

6 pages with quality issues

16% have issues, worse than average

Errors

3% pages have critical issues

1 pages with broken links or other errors

3% have issues, better than average

Accessibility

16% pages have critical issues

6 pages with accessibility problems

16% have issues, better than average

Compatibility

0 pages with browser specific issues

0% have issues, better than average

Search

16% pages have critical issues

6 pages with search engine issues

16% have issues, worse than average

Standards

16% pages have critical issues

6 pages have W3C standards issues

16% have issues, better than average

Usability

16% pages have non-critical issues

6 pages with usability issues

16% have issues, worse than average

Totals

40 pages and files checked

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Pracownicy MOPSiWR potrafią komunikować się w języku migowym

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Stefańczyk

e-mail: dostepnosc@mopsiwr.pl

Telefon: 146578383

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 4 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking znajduje się od południowej strony budynku.

Wejście do budynku

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy Kościuszki i od parkingu . Poziom parteru jest na poziomie gruntu dlatego można z łatwością dostać się do budynku od strony parkingu jak również od wejścia głównego.
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.
 • Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.
 • Skorzystaj z domofonu przy drzwiach.

Przestrzeń za wejściem

 • Informacja dotykowa o rozmieszczeniu pomieszczeń znajduje się Budynek MOPSiWR wyposażony jest w 4 tyflomapy przy drzwiach wejściowych od strony ulicy Kościuszki i od strony parkingu , na piętrze przy wyjściu z windy oraz przy wejściu do hostelu który umieszczony jest od wschodniej strony MOPSiWR.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia głównego od strony ulicy
 • Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.
 • W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Ciąg schodów składa się z 19 stopni.
 • Stopień ma wysokość 16 centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Szerokość drzwi wynosi 90 centymetrów
 • Winda znajduje się w budynku
 • Po prawej stronie od wejścia po stronie parkingu
 • Kabina windy ma głębokość 140 centymetrów i szerokość 110 centymetrów.
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
 • Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 110 centymetrów.
 • W razie problemów - zadzwoń do obsługi na numer telefonu: 601 688 094, 12 288 06 26

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze oraz dwie toalety na piętrze budynku.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 92 centymetrów.
 • W toalecie jest zamontowany przycisk do wzywania pomocy.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 150 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 90 centymetrów.
 • Przestrzeń po lewej wynosi 150 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa po prawej stronie ustępu wynosi 30 centymetrów.
 • Pochwyt jest po prawej stronie ustępu.

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej