Jesteś tutaj

Dofinansowanie przyznania dodatków dla pracowników socjalnych w 2018 roku

Gmina Dąbrowa Tarnowska w 2018 roku otrzymała od Wojewody środki finansowe w formie dotacji celowej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2018. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Okres realizacji zadania: 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Całkowity koszt zadania w 2018 r.: 32 466,97 zł

Wartość dofinansowania: 25 973,58 zł

Godło i flaga Polski

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej