Jesteś tutaj

Koordynator do spraw dostępności

Pani Anna Stefańczyk – Koordynator do spraw dostępności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności jest realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do zadań Koordynatora ds. dostępności, należą w szczególności zadania związane z:

  • wsparciem osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • przygotowaniem i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności określonymi w art. 6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno – komunikacyjnej i alternatywnej,
  • monitorowaniem działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt

Anna Stefańczyk
Koordynator do spraw dostępności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej
tel. 14 657 83 83
e-mail: dostepnosc@mopsiwr.pl

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej