Jesteś tutaj

Program Asystent rodziny na rok 2020

Gmina Dąbrowa Tarnowska w 2020 roku otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną.

Celem Programu jest wzmocnienie asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny, w tym realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Asystenci rodziny to grupa profesjonalistów, która w znaczący sposób i w znacznej liczbie aktywnie wspierali rodziny z dziećmi w tak trudnym czasie epidemii choroby COVID–19.

Program zakłada dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie zwalczania pandemii Covid-19.

Okres realizacji zadania: 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Całkowity koszt zadania w 2020 r.: 12 152,49 zł

Wartość dofinansowania: 3 400,00 zł

Godło i flaga Polski

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej