Jesteś tutaj

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Pracownik Socjalny 1/2 etatu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w dniu 20.09.2018r. w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Pracownik socjalny wybrano Panią Sarę Dernogę.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Sara Dernoga spełnia wymagania określone w ogłoszeniu na stanowisko Pracownika socjalnego w MOPSiWR. Komisja rekrutacyjna uznała, że Pani Sara Dernoga posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej