Jesteś tutaj

Program i akty prawne

Program i akty prawne - Przemoc w rodzinie

Program i akty prawne dostępne do pobrania:

Akty prawne zapisane zostały w formacie pdf, który można przeglądać programem Adobe Reader lub Foxit.

 

 - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 218) ze zmianami.

 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245).

 - Gminny Program Przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony osób poszkodowanych w wyniku przemocy w gminie Dąbrowa Tarnowska na lata 2021 - 2024.

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej