Jesteś tutaj

Program i akty prawne

Program i akty prawne - Przemoc w rodzinie

Program i akty prawne dostępne do pobrania:

Akty prawne zapisane zostały w formacie pdf, który można przeglądać programem Adobe Reader lub Foxit.

 

 - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 218) ze zmianami.

 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"  (Dz.U. 2023 poz. 1870)

 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dąbrowa Tarnowska na lata 2021 - 2024.

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej