Jesteś tutaj

Diagnoza potrzeb w sprawie realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ŚDS rozwój sieci ośrodków wsparcia

       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, przeprowadza rozeznanie w środowisku Gminy Dąbrowa Tarnowska w sprawie zgłoszenia potrzeb dotyczących rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacji działania 3.2 kompleksowego programu wsparcia rodzin „Za życiem”, ustanowionego uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (M.P. z 2016r. poz. 1250), zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021r. (M.P. z 2022r. poz. 64).

     Głównym celem Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” jest umożliwienie rzeczywistej i pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin.
      Rozwój sieci ŚDS, w tym rozwój bazy całodobowej w jednostkach już funkcjonujących i rozszerzenie typów ŚDS – sprzężone niepełnosprawności oraz osoby ze spektrum autyzmu. Celem działania jest: ułatwienie dostępu do tej formy wsparcia większej grupie osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, rozwój bazy całodobowej umożliwiającej pobyt całodobowy z przyczyn losowych lub na czas odpoczynku opiekuna.
      Osoby do których skierowano wsparcie: osoby dorosłe z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi i osoby ze spektrum autyzmu.

     W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że można zgłaszać osoby, które by wymagały zapewnienia takiego wsparcia w ramach ww. programu.
     Powyższe informacje prosimy o przekazanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczneji Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, dzwoniąc na numer telefonu 14 657 83 83 lub 571 336 500, wysyłając informację faksem na numer 14 657 84 84, lub na adres e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl w terminie do dnia 17.11.2023r. do godziny 12.00.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej