Jesteś tutaj

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin

Do zadań punktu należy w szczególności:

  1. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy.
  2. Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.
  3. Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
  4. Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w spraw ie zmiany szkodliwego wzoru picia.
  5. Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
  6. Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.
  7. Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
  8. Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.
  9. Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

DYŻURY

Środa od 13:00 do 20:00 - p. Antoni Marcke - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych:
Poniedziałek od 17:00 do 18:00 - p. Stanisława Radoń - telefon kontaktowy 502 205 129

Regulamin

W ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w Gminie Dąbrowa Tarnowska działa Punkt Konsultacyjny dla dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, przy ul. Kościuszki 15A (pok nr 16, I piętro) tel. 14 657 83 83 oraz 571 336 500, 14 657 84 84 (faks), e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl

Do punktu mogą się zgłaszać lub być kierowane, osoby z problemem uzależnienia jak również rodziny, w których występuje problem uzależnienia.

Jest to miejsce, w którym osoba lub rodzina może uzyskać pomoc, wsparcie oraz informacje na temat różnych form pomocy jej przysługujących.

Zakres działalności Punktu obejmuje przede wszystkim: bezpłatne udzielanie porad i konsultacji indywidualnych, grupowych, informowanie o specjalistycznych ośrodkach leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych oraz pomoc w ustaleniu terminu rozpoczęcia terapii, udzielanie wsparcia po zakończeniu terapii, udzielanie pomocy terapeutycznej i psychologicznej osobom w kryzysie emocjonalnym,

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej