Jesteś tutaj

Handel ludźmi

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi

Telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi. + 48 22 628 01 20 lub + 48 22 628 99 99.

 

Jesteś ofiarą lub świadkiem handlu ludźmi? Poinformuj Policję. Zadzwoń +48 664 974 934 lub napisz na handelludzmibsk@policja.gov.pl.

 

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi. www.kcik.pl.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej