Jesteś tutaj

Miejsko-Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w RodzinieEdyta Węc - zastępca Przewodniczącego Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

pokój nr 2
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 203Ewa Ząbkowska - Przewodnicząca Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

pokój nr 2
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 203Monika Chajm - II Z-ca Przewodniczącego Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

pokój nr 2
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 204

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej