Jesteś tutaj

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
"NIEBIESKA LINIA"

oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

  1. Infolinię: – 800 – 120 – 002 (czynną całą dobę) w tym:
    1. dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18-22
    2. dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18-22
    3. dyżur prawny – środy w godzinach 18-22
  2. telefoniczne dyżury prawników22 – 666 – 28 – 50 (poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)
  3. e-mailniebieskalinia@niebieskalinia.info
  4. SKYPE - dyżur w języku migowympogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13-15)

Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami – w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej