Jesteś tutaj

Pomoc dla dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży „Jutrzenka” w okresie pandemii CoVID-19

Zdjęcie paczek chemicznychMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej w okresie przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 przygotował pomoc w formie paczek z artykułami higienicznymi dla dzieci uczestniczących do Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży "Jutrzenka", działającej przy MOPSiWR. Wydano 12 paczek po jednej dla każdego dziecka.

Paczki zostały dostarczone przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, obowiązujących w okresie pandemii COVID-19.

 

Logo UE-efs-małopolska

Projekt pt.: Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży "Jutrzenka" w Dąbrowie Tarnowskiej współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej