Jesteś tutaj

Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021

Flaga polski i godło

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej przystąpił do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021, który będzie finansowany w całości z Funduszu Solidarnościowego

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. 2021 poz. 573),

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej – edycja 2021.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Gmina Dąbrowa Tarnowska zgodnie z Umową 352/OPS/2021 oraz Aneksem nr 1 otrzymałą dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, w kwocie 12 444 zł.

Link do Programu: https://www.gov.pl/program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej