Jesteś tutaj

Spotkanie organizacyjne dla Uczestników Projektu "Droga do Sukcesu"

    We wtorek 08 września 2020 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, odbyło się spotkanie organizacyjne dla wszystkich zakwalifikowanych Uczestników Projektu pn „Droga do sukcesu”. Zostały zorganizowane 2 spotkania po 10 uczestników, z zachowaniem środków ostrożności, w związku z ograniczeniami powstałymi podczas trwającej pandemii COVID-19. 

Uczestnicy zebrania spotkali się z Zespołem Projektowym: Dyrektorem MOPSiWR – Katarzyną Hałun, Koordynatorem Projektu – Małgorzatą Papier oraz Asystentem Koordynatora Projektu – Ewą Borek. Ponadto w spotkaniu wzięli udział Główna Księgowa MOPSiWR - Jolanta Gnutek, pracownik socjalny – Marta Pyzik oraz przedstawiciel firmy "Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkolenia Adrian Janas" - Izabela Chmura.

Podczas spotkania ponownie omówiono zasady uczestniczenia w projekcie, a także szerzej przedstawiono, na czym polegają usługi aktywnej integracji, zarówno o charakterze społecznym, jak i zawodowym. Osoby biorące udział w projekcie mogli usłyszeć odpowiedź na nurtujące ich pytania związane z zaangażowaniem się w całoroczny projekt. Porozmawiano także
o możliwościach, jakie niesie ze sobą udział w przedsięwzięciu oraz ustalono harmonogram spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy z każdym osobiście sporządzą Indywidualny Plan Działania.

Ponadto osoby zakwalifikowane do projektu podczas spotkania podpisali:

- oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

- oświadczenia dot. zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie, stając się ostatecznie Uczestnikami Projektu.

- oświadczenie dot. udziału w zajęciach w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

- oświadczenie dot. uczestnictwa w indywidualnych spotkaniach w związku z realizacją projektu podczas pandemii COVID-19

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz jego realizacji można uzyskać w Biurze Projektu  pok. nr 18, I piętro

MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej

Poniedziałek: 8:00-16:00

Wtorek - Piątek: 07:30-15:30

oraz pod numerem telefonu 14 657 83 83

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej