Jesteś tutaj

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na 2019 rok

Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała w 2019 roku od Wojewody środki finansowe w formie dotacji celowej na wsparcie finansowania zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zdań własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Okres realizacji zadania: 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Całkowity koszt zadania w 2019 r.: 1 461 437,08 zł

Wartość dofinansowania: 199 700 zł

Godło i flaga Polski

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej